روش ارسال

روش ارسال محصولات داروخانه مرکزی رفاه

در داروخانه مرکزی رفاه سفارشات و محصولات درخواستی مشتریان در شهر تهران یک روز بعد از سفارش در ساعت ۱۰ الی ۱۶ به دست مشتریان خواهد رسید و در خارج از شهر تهران و سایر شهرستان ها توسط پست به دست مشتری می رسد.